Fogyatékossági támogatás

A fogyatékossági támogatás a súlyosan fogyatékos személy részére az esélyegyenlőséget elősegítő, havi rendszerességgel járó pénzbeli juttatás. A támogatás célja, hogy – a súlyosan fogyatékos személy jövedelmétől függetlenül – anyagi segítséggel járuljon hozzá a súlyosan fogyatékos állapotból eredő társadalmi hátrányok mérsékléséhez.

Jogosulti kör

 • az ellátás igénylésének időpontjában Magyarországon élő:
  • magyar állampolgár,
  • letelepedett,
  • bevándorolt jogállású személy,
  • menekültként, illetve hontalanként elismert személy,
 • a 18. életévét betöltött súlyosan fogyatékos személy
  • aki látási, hallási, értelmi, mozgásszervi fogyatékos személynek, vagy halmozottan fogyatékos személynek minősül,
  • akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,
  • akinek állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,

és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul.

Mozgásszervi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki

 1. állapota miatt a helyváltoztatáshoz meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igényli, vagy
 2. mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött, ezért segédeszköz használatára állapota vagy állapotrosszabbodása miatt nem képes, vagy
 3. meghatározott mozgásszervi betegségben szenved és emiatt állapota

 A súlyos fogyatékosság akkor minősül tartósnak, ha annak időtartama előreláthatólag három évig fennáll.

Önálló életvitelre az a személy nem képes, aki

 1. a mindennapi életviteléhez, társadalmi életben való részvételéhez szükséges tevékenységeket testi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága vagy az azzal összefüggő kommunikációs képtelenség miatt még a szükség szerinti segédeszköz igénybevételével sem képes más személy közreműködése nélkül elvégezni, vagy
 2. a mindennapi életvitelében értelmi fogyatékossága miatt állandó felügyeletet, irányítást igényel, mivel térben és időben tájékozódni nem tud, a lakásban nem képes egyedül élni anélkül, hogy ez önmagára vagy másokra nézve veszélyt ne jelentene, továbbá a pénz értékét nem ismeri, így a mindennapi élet szintjén önálló gazdálkodásra képtelen.

Nem jogosult fogyatékossági támogatásra, aki

 1. vakok személyi járadékában részesül,
 2. magasabb összegű családi pótlékban részesül, vagy
 3. utána magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

A magasabb összegű családi pótlékban részesülő személy fogyatékossági támogatásra csak akkor szerezhet jogosultságot, ha a magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságáról lemond. A kormányhivatal a kérelmező bejelentése, nyilatkozata alapján – a súlyos fogyatékosság fennállása esetén – intézkedik a magasabb összegű családi pótlék folyósításának megszüntetéséről.

A fogyatékossági támogatásra való jogosultság megállapításának és a magasabb összegű családi pótlék megszüntetésének időpontja közötti időtartamra a két ellátás közötti különbözet összegét egy összegben kell kifizetni a kérelmező számára. A különbözet kiutalására a fogyatékossági támogatás folyósításának megkezdésével egyidejűleg kerül sor.

Megszűnés

Megszűnik a fogyatékossági támogatásra való jogosultság, ha

 1. súlyosan fogyatékos állapot nem áll fenn,
 2. a fogyatékos személy a felülvizsgálaton nem jelenik meg és a távolmaradását nem igazolja.

Ha a támogatásra való jogosultság a fogyatékos személy halála miatt szűnik meg, az elhalálozás hónapjára járó támogatást a vele közös háztartásban együtt élt közeli hozzátartozó, ennek hiányában az örökös veheti fel a halál napjától vagy a hagyatéki átadó végzés jogerőre emelkedésétől számított egy éven belül.

Szünetelés

Ha a jogosult három hónapot meghaladó időtartamra olyan államba távozik, amely nem

 1. az Európai Unió tagállama,
 2. az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, vagy
 3. olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez,

távolléte alatt az ellátás szünetel.

A fogyatékossági támogatás mértéke

I. Havi összege 2013. június 1-jétől

 1. 19.500,- Ft (“alapesetben”)
  vagy
 2. 24.500,- Ft,
  1. a halmozottan fogyatékos esetében, és
  2. a látási, az értelmi, a mozgásszervi fogyatékos, valamint akinek az állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, amennyiben a súlyosan fogyatékos személynek az önkiszolgálási képessége teljesen hiányzik.

Az összege 2014. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvénynek a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályai szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell,

Önkiszolgálási képessége annak a személynek hiányzik, aki mások személyes segítsége nélkül nem képes

 1. étkezni, vagy
 2. tisztálkodni, vagy
 3. öltözködni, vagy
 4. illemhelyet használni, vagy
 5. lakáson belül – a szükség szerinti segédeszköz igénybevétele mellett sem – közlekedni.

II. Újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást az adott évben megemelt összegben kell megállapítani.

Eljárás

1. Az eljárás kérelemre indul

A kérelmet a következő helyre kell benyújtani:

 • lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes a fővárosi és megyei kormányhivatalba, vagy
 • a kormányablakba.

Budapest Főváros Kormányhivatalának illetékessége Budapest főváros és Pest megye területére is kiterjed.
A kérelem legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amelyben a kérelmező a 18. életévét betölti.

2. Kérelem:

3. Mellékletek:

 1. háziorvos által kiállított orvosi beutaló, melyben a háziorvos:
  • nyilatkoznia kell arról, hogy a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot minősítésére alkalmas-e,
  • véleményt kell ad a kérelmező önálló életvitelre való képességének és önkiszolgálási képességének minősítéséhez,
  • nyilatkoznia kell arról, hogy ha a kérelmező személyes vizsgálata szükséges, a vizsgálatot a kérelmező lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy a vizsgálatot végző szervnél indokolt-e elvégezni.
 2. fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentáció.

Amennyiben nem rendelkezik a minősítéséhez szükséges iratokkal, a súlyos fogyatékosság minősítésének előkészítése érdekében a háziorvos gondoskodik a megfelelő szakvizsgálatok elvégeztetéséről.

Ha a súlyos fogyatékosság a becsatolt dokumentumok alapján nem állapítható meg, akkor a kormányhivatal a felmerülő kérdéseket szakkérdésként vizsgálja, így a kormányhivatal személyes megjelenésre kötelezheti, illetve a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be vagy személyes vizsgálatot végezhet.

A súlyos fogyatékosság minősítése céljából személyes megjelenésre kötelezhető. Amennyiben a jogkövetkezményekről való tájékoztatást tartalmazó felhívás ellenére nem jelenik meg, a kormányhivatal az eljárást megszüntetheti.

4. Ügyintézési határidő

Ha a kérelmező súlyos fogyatékosságát korábban nem állapította meg, az elsőfokú eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap.

5. Folyósítás

A támogatás a kérelmezőt a kérelem benyújtása hónapjának első napjától illeti meg, melyet a kormányhivatal havonta utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig folyósítja.

6. Fellebbezés

A kormányhivatal (elutasító) döntése ellen a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz(NRSZH) lehet fellebbezni. [A fellebbezést a döntés rendelkező részében foglaltak szerint, a kormányhivatalnál kell benyújtani!]

Hatósági igazolvány

A fogyatékossági támogatás megállapítása esetén a határozattal egyidejűleg hatósági igazolványt kell kiadni.

A hatósági igazolvány tartalmazza a jogosult nevét, lakcímét, a kiállítás alapjául szolgáló tényt a fogyatékosság jellegének megjelölésével, a hatósági igazolvány által igazolt jogot és az igazolvány hatályát.

A hatósági igazolvány a felülvizsgálat időpontjáig, de legfeljebb 5 évig hatályos.

Ha a fogyatékossági támogatásra jogosult személy állapota végleges, a hatósági igazolványt további 5 éves időtartamra ki kell adni.

A hatósági igazolványt

 1. az utazási kedvezmény igénybevételéhez és
 2. a jogszabályban maghatározott adókedvezmény megállapításához

lehet felhasználni.


Jogforrás:

 1. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
 2. a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet

 

forrás: http://www.meosz.hu/mozgaskorlatozott-vagyok/fogyatekossagi-tamogatas/

A weboldal további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás